SEJINIGB

SEGINiGB – חברה קוריאנית המפתחת ומייצרת ממסרות מדויקות ומערכות פס שיניים ייחודיות. (Rack and Pinion).לחברה מרכז פיתוח גדול אשר מאפשר לה התאמות עבור צרכים ייחודיים כגון: תקנים צבאיים, תנאי סביבה קשים, שחרור מהיר ועוד.

בין מגוון מוצריה ניתן למצוא ממסרות בעלות קשיחות גבוהה, ממסרות לזרועות רובוטיות, מערכות Rack and Pinion לדיוק גבוה, ומערכות Rack and Pinionהמשלבות תנועה קווית עם תנועה סיבובית.