מימסרות

בחלקן הגדול של מערכות ההנעה, נעשה שימוש בממסרות הפחתה. ממסרות אלה מאפשרות התאמה של נקודת העבודה של המנוע (מהירות נמוכה יותר במומנט גבוה יותר), וכן משפרות את ביצועי הבקרה עקב הקטנת יחס האינרציה שבין המנוע לעומס. לבחירת ממסרת מתאימה יש חשיבות מכרעת לביצוע מערכת ההנעה והמכונה כמכלול.