מערכות מיצוב לינאריות

((Linear Positioning Systems and Stages

עם התקדמות הטכנולוגיה והמזעור, גובר השימוש במערכות הנעה מדוייקות ביותר לדיוקי מיקום שבין 10 מיקרון לדיוק גבוהה של חלקי מיקרון.

איפיון, תיכנון ובניה של מערכות לרמות דיוק אלה דורש ידע ,מומחיות ונסיון , אותם רכשנו במהלך השנים.