סלילי קול

עבור מערכות הדורשות הנעה בעלת מהלך קצר (מילימטרים בודדים עד 30 מ"מ) תוך דרישה לתגובות דינמיות מהירות ביותר ובתאוצות גבוהות מאד, מומלץ השימוש במנועים מסוג Voice Coil. טכנולוגיית הנעה זו הינה המענה הטוב ביותר לדרישות אלה.